Kurslicens

Om du vill lära ut en av Tigergulds projekt, så är du varmt välkommen att kontakta mig med en förfrågan. Vänligen observera att kurslicenser inte utfärdas för mina kursdesigner, de lärs endast ut av mig.

Mina villkor är följande: 

  • En kurslicens utfärdas för en enskild nämnd design från Tigerguld, och ger innehavaren rätt att lära ut designen så många gånger man vill
  • Tigerguld ska nämnas som upphovsmakare till designen i samband med all information om kursen, inklusive reklam, fotografier och utskrivet material
  • Alla mönster som används i varje kurs köps separat innan eller i samband med kursen
  • En kurslicens upphäver inte upphovsrätten till mönstret som används, och det är inte heller tillåtet att döpa om nämnda design
  • Det är inte tillåtet att sälja mönstret vidare i någon form, att spela in videos eller skapa eget instruktionsmaterial med mönstret som stöd, eller på annat sätt sprida mönstret utanför kursen
  • Vid efterfrågan så tillhandahåller Tigerguld fotografier på nämnda design till innehavaren för reklamändamål av kursen
  • Om innehavaren av kurslicensen skickar information om kommande kurser, så sprider Tigerguld informationen på Tigergulds sociala medie-sidor i möjligaste mån
  • Kurslicensen kostar 250 kr för varje enskild nämnda design, och utfärdas efter att betalning mottagits till Tigergulds PayPal-konto eller bg-konto
  • Kurslicensen går inte att överlåta till någon annan, och denär inte återbetalningsbar
  • Tigerguld har rätt att dra tillbaka kurslicensen om den missbrukas på så sätt att ovanstående villkor inte uppfylls